موبایل : 09339485556
ایمیل : info@edrisco.com
تلفن : 02171057125

نحوه شارژ حساب

 • آذر 11، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پنل خود را شارژ کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

ارسال پیامک عادی

 • آذر 11، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید

ارسال پیامک از طریق فایل اکسل

 • آذر 11، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید پیام های خود را از طریق فایل اکسل ارسال نمایید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید.

ارسال پیامک با استفاده از نقشه

 • آذر 06، 1402
 • 0

در سامانه پیامک می توانید با استفاده از نقشه، پیامک ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید

نحوه مشاهده پیام های دریافتی

 • آذر 02، 1402
 • 0

در سامانه پیامک می توانید پیام های دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید

ارسال پیامک به مشاغل

 • آذر 02، 1402
 • 0

با استفاده از سامانه پیامک می توانید براساس مشاغل موردنظر، پیامک ارسال کنید. برای چگونگی نحوه انجام این کار، این ویدئو را مشاهده و مقاله را مطالعه نمایید